Hata
  • XML Parsing Error at 1:423. Error 9: Invalid character

5.Ola?an Genel Kurulumuz Yap?ld?.

Sn. yelerimiz,

Derne?imizin 5. Ola?an Genel Kurulu yelerimizin kat?l?m? ile gerekle?mi?tir.

Divan Ba?kanl???na Sn.Erkan Uslu Divan yeliklerine Sn. Sinan Adamo?lu ve Sn.Tolga Gencer seilmi?tir. 2015 y?l? faaliyetleri hakk?nda faaliyet raporu Ynetim Kurulu ve denetim Kurullar? taraf?ndan okunmu?, Ynetim ve Denetim Kurulllar? ayr? ayr? ibra edilmi?tir.

Ynetim Kurulu As?l yeliklerine;
1) zkan Cengiz
2) Ceyhun n
3) Fikret Efe Ttnco?lu
4) Ahmet Hakan Yenign
5) Kemal Mahmut ?entrk
6) Mehmet Fatih cal
7) Tayyar S?rr? Arat

Denetim Kurulu As?l yeliklerine;
1) zant na?,
2) Erkan Uslu
3) Grbz Ereno?lu
Seilmi?lerdir.

Derne?imize ve GZTEPE mize hay?rl? olsun......