Yönetim Kurulu

24 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan olağan genel kurulumuzda 2016-2018 dönemi için seçilen Yönetim Kurulumuz;

 

1) Özkan Cengiz  (Başkan)

2) Ceyhun Ön (Başkan Yardımcısı)

3) Mehmet Fatih Öcal (Sayman)

4) Fikret Efe Tütüncüoğlu (Genel Sekreter)

5) Kemal Mahmut Şentürk (Üye)

6) Ahmet Hakan Yenigün (Üye)

7) Tayyar Sırrı Arat (Üye)